Saturday, 30 January 2016

ஆண் குழந்தைகள் பெண் குழந்தைகள் -யூமா வாசுகிஆண் குழந்தைகள் பெண் குழந்தைகள் ஆண் பெண் பேதத்தை குறைக்கிறது இந்த சிறு நூல் . கடுகு சிறுத்தாலும் காரம் பெரியது, அதைப்போல் எளிய தமிழில் இருந்தாலும் மனதை எளிதாக மாற்றம் செய்யும் சிறு வெளியீடு. கமலா பாசின் எழுதி யூமா வாசுகி மொழிபெயர்த்துள்ளார்.

Saturday, 16 January 2016

சோளகர் தொட்டி வீடியோ பதிவுச பாலமுருகன் எழுதிய சோளகர் தொட்டி புதினத்தை பற்றி வீடியோவில் பேசி இருக்கிறேன் கேட்டு விட்டு விமர்சனங்களை பதியுங்கள்.