Saturday, 16 January 2016

சோளகர் தொட்டி வீடியோ பதிவுச பாலமுருகன் எழுதிய சோளகர் தொட்டி புதினத்தை பற்றி வீடியோவில் பேசி இருக்கிறேன் கேட்டு விட்டு விமர்சனங்களை பதியுங்கள்.

No comments: